професор разредне наставе

Књижевно стваралаштво:

Збирка „Ајвар ала смазала“ настала је од песама писаних за потребе РТС-овог серијала за децу под називом „Словарица“. Аутор је наша учитељица трећег разреда Гордана Симовић.

Играјући се речима, географским појмовима, националним јелима и традиционалним вредностима језика, настало је тридесет кратких песама, малених слика од којих је свака посвећена једном слову азбуке.

На крају збирке наћи ћете „Азбучницу“, песму од тридесет речи, од којих свака наредна реч почиње следећим словом азбуке.

Жеља аутора била је да се негује лепота језика, истражује значење и звучање речи, као и да се неки појмови сачувају од заборава.

У серијалу „Словарица“ ове се песме певају. Надамо се да ће и вас песме инспирисати да стварате.

 

 

Ж

Жели жито жетеоци,
жито као дукат жуто.
По сунцу је жњевено,
испод жрвња млевено,
чељад да се послужи,
живот да се продужи.

 

К

У колиби, у котлићу
крчкао се качамак.
Канула је капљица
на корито крпљено,
кљуцнула је кокица,
тако је све скупљено.

 

М

Медведу је мио мед,
нама мили медењаци.
Марку мила медовина,
мору мили маслињаци.
Монаху је мио мир,
молитва и манастир.
Маслачку је мио мај,
мени мајчин загрљај.

 

С

Сирогојно старо село,
изнад села стадо пасе,
на студенцу стручак смиља,
за студенцем слеза стазе.
Свуде смреке, стабла стара,
сунце сјајем сенке шара.

Т

Тихо, тихо тамбура трепери,
топла тама на Тису је пала,
траг тамјана – миришу пенџери,
на тавану тишина остала.
Трем дотакле топола и трава,
стазу туја точак одмотава.

 

Ћ

У Ћићевцу ћућори
врапчића јато,
ћарлија ветрић,
ћилим се њише,
ћуп је у ћошку,
ћумур у пећи,
на пећи ћевап
добро мирише.

 

Х

Хиландару ходочашће
преко стаза хајдучких,
кроз хладове храстова,
хитрим ходом ходећи,
хладну воду пијући
и једући хељдин хлеб.

 

Ч

У Чачку чворци,
у чамцу човек,
на чизми чичак,
у Ченти чун.
Чангрља чекрк,
чунак се дими,
о чивији чибук
чађи пун.

Азбучница

‘Ајде
баци
високо
грудву!
Дај
ђурђевак
Еви.
Живи
здраво,
играј,
јури
као
лав!
Љуби,
мисли
нежно.
Њивом
ораном
прошетај
радо.
Скочи,
трчи,
ћути!
У
фином
хладу
цветићем
части
џеп
шарени.

Са промоције на Сајму књига 2014.године