Бранка Ћурчић
Секретар школе
Дипломирани правник, ради у школи од 1990. године.

РАДНО ВРЕМЕ ОД 8:00 ДО 15:00

Контакт телефон: +381 (0)11 3554 845