Екскурзије ће бити реализоване током септембра и октобра месеца 2022.године за ученике од другог до осмог разреда, док је екскурзија за први разред планирана за април/мај 2023.године, у зависности од епидемиолошких прилика.


Пре поласка на путовање школа ће прикупити од родитеља изјаве да ученици немају, нити су имали у претходних 7 дана симптоме и знаке инфекције, да нису лечени у том периоду од Covid-19 и да међу члановима уже породице није било Covid-19. Такође ће, за екскурзије дуже од једног дана обезбедити здравствени надзор, ради благовременог откривања евентуалних симптома и знакова инфекције код ученика и одраслих и изолације од осталих.

Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима.

Изабрани правци екскурзија за ову школску годину су:

1.разред - „Мали Дунав“ (укључује цео програм који се нуди екскурзијама)

2.разред - Београд - Засавица, брод, музеј хлеба у Пећинцима - Београд

3.разред разред - Београд - Нови Сад - Ср.Каменица - Ср.Карловци - Београд

4.разред - Београд - Топола - Аранђеловац (пећина Рисовача) - Београд

5. разред - Београд - Крагујевац - Београд

6. разред - Београд - Струганик, музеј у Ваљеву, Бранковина - Београд

7.разред  - Београд - Деспотовац - Београд

8. разред - ДВА ДАНА - Београд -  Тара, Мећавник - Сирогојно - Београд