СИСТЕМ БОДОВАЊА ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ

 

Број бодова које ученик носи из школе се израчунава тако што се просек оцена на крају школске године шестог, седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, множи са бројем четири. То значи да успех из сваког од ова три разреда може да донесе највише 20 бодова.

Ево како можете да израчунате број бодова:

Успех из основне школе – највише 60 бодова

 • Просек оцена на крају шестог разреда помножи се са бројем 4 (највише 20 бодова)
 • Просек оцена на крају седмог разреда помножи се са бројем 4 (највише 20 бодова)
 • Просек оцена на крају осмог разреда помножи се са бројем 4 (највише 20 бодова)

Бодови са завршног испита – највише 40 бодова

 • Тест из српског језика – резултат са теста помножи се са коефицијентом 0,65 (највише 13 бодова)
 • Тест из математике – резултат са теста помножи се са коефицијентом 0,65 (највише 13 бодова)
 • Комбиновани тест – резултат са теста помножи се са коефицијентом 0,7 (највише 14 бодова)

Укупан број поена ученик може да израчуна тако што сабере бодове које носи из школе и бодове освојене на сва три теста Завршног испита. Максималан број бодова може бити 100.

За упис у четворогодишњу средњу школу и гимназију, потребно је да ученик има у збиру најмање 50 бодова. Уколико је то мањи број ученик има право да упише само трогодишње образовне профиле средњих школа.

 

 

УПУТСТВО ЗА ОСМАКЕ ПОВОДОМ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

 

На завршни испит излазе сви ученици осмог разреда. Сви ученици су дужни да изађу на испит јер без њега не могу добити уверење о завршеном осмогодишњем школовању.

Завршни испит се састоји од три теста и полаже се три дана:

 • 23.06.2021. среда 9-11h ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
 • 24.06.2021. четвртак 9-11h ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
 • 25.06.2021. петак 9-11h КОМБИНОВАНИ ТЕСТ

Ученици су дужни да, на дан испита, дођу у 8:15 часова. Одељенске старешине ће их сачекати у школском дворишту и проверити да ли су понели све што им је неопходно за испит тог дана.

Сви ученици осмог разреда наше школе поређани су по азбучном реду на јединственом списку. Због мера заштите од вируса Ковид 19, наложених од стране надлежних министарстава, сви ученици су распоређени у 20 учионица наше школе на првом и другом спрату. У свакој учионици је максимално дванаест ученика. Распоред по учионицама је мало промењен од распореда по учионицама са полагања Пробног завршног испита. У свакој учионици биће по два дежурна наставника. Сви ученици раде тест у исто време, од 9 сати.

Распоред по учионицама ће бити истакнут у ХОЛУ школе три дана пре полагања завршног испита.

 

Проверите у којој просторији полажете на списку који следи.

 

Списак ученика који полажу завршни испит

 

Учионице бр. 1-11 се налазе на првом спрату школе (са леве и десне стране библиотеке школе).

Учионице 11-20 се налазе на другом спрату школе (лево и десно од Свечане сале школе).

 

Важно!!!

На испит морате имати ђачку књижицу у којој је залепљена налепница са идентификационим бројем и оверена фотографија печатом школе. Уколико је фотографија из млађег узраста и није препознатљив лик на њој, морате залепити новију фотографију на последњој страни књижице и оверити је. Стара фотографија остаје на првој страни.

Сваки тест траје по 120 минута – не излазите пре него што неколико пута не проверите тест.

На испит из српског језика треба да понесете: ђачку књижицу, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу.

На испит из математике треба да понесете: ђачку књижицу, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.

За полагање комбинованог теста треба да понесете: ђачку књижицу, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу.

Све личне ствари морате оставити на предвиђено место испред просторије за полагање. Употреба мобилних телефона, дигитрона... није дозвољена.

На столу за рад сме да стоји само наведени прибор, тест, налепнице са кодовима, ђачка књижица и евентуално флашица воде.

Дежурни наставници су ту да воде рачуна да тестирање прође у најбољем реду и да одговоре на питања која пре тестова можете имати. Имајте на уму да наставници не предају предмете које ви полажете те им не постављајете питања која се тичу градива које полажете. Водите рачуна о правилима понашања на тесту. Није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима и ометање других ученика. Ако ова правила не поштујете, након опомене, бићете удаљени са испита.

Тест решавате према упутствима датим од стране дежурних наставника и према упутству за израду теста које је штампано на почетку самог теста.

Када завршите са израдом теста, треба да позовете дежурног наставника подизањем руке и да након предаје теста напустите простор.

Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9:45 часова и последњих 15 минута тестирања (10.45-11 сати). Не задржавајте се у холу или у дворишту школе. Тиме реметите рад других ученика.

 

САВЕТИ ЗА УЧЕНИКЕ

 • Прочитајте пажљиво свако питање и сваки задатак;
 • Прво решавајте задатке за које сте сигурни, а затим остале задатке;
 • Добро размислите о свему, не журите, времена има сасвим довољно;
 • Пре него напишете хемијском оловком проверите;
 • Тестови су штампани на ћириличком писму. Водите рачуна да правилно попуњавате одговоре поштујући дато писмо;
 • Препоручљиво је да прво одговоре пишете графитном оловком, а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се признају само одговори написани хемијском оловком и одговори који нису преправљани.
 • Податке на омотници теста попуните прво графитном оловком (штампаним словима, ћирилицом, име, име родитеља са идентификационе картице,презиме и идентификациони број), а затим хемијском оловком. Грешке не смеју да се исправљају већ цео тест мора бити замењен јер пролази кроз скенер.
 • Идентификациона налепница се лепи на предвиђено место на омотници теста тек на крају када се провере сви подаци.
 • Тестови не смеју да се гужвају, шарају или на било који други начин оштећују јер неће моћи бити скенирани.

 

Увид у тест и приговор може се обавити електронским путем на порталу Моја средња школа (https://mojasrednjaskola.gov.rs)

 

Срећно!!!

 

Стручно упутство за спровођење завршног испита

Упутство за ученике и родитеље, односно друге законске заступнике ученика

 

 


 

ЗАВРШНИ ИСПИТ 2012.ГОДИНЕ

 

Основна школа "Јосиф Панчић" постигла је најбољи резултат у Србији на завршном испиту 2011/2012.године!

математика - 15,47 поена

српски језик - 16,95 поена

УКУПНО - 32,42 поена

 

 

Општина Чукарица - ранг листа основних школа према резултатима завршног испита 2012.године (број поена из српског језика, математике и збирни укупни број поена)

 

  Школа (број ученика осмог разреда) Број поена из математике Број поена из српског језика Укупан број поена
1. Јосиф Панчић
(178)
15,47 16,95 32,41
2. Милош Црњански
(87)
14,10 15,83 29,93
3. Ђорђе Крстић
(160)
13,33 16,23 29,56
4. Бановић Страхиња
(91)
13,41 15,75 29,16
5. Карађорђе
(36)
12,64 15,85 28,49
6. Уједињене нације
(202)
13,42 15,03 28,46
7. Мирослав Антић
(167)
12,90 15,02 27,92
8. Руђер Бошковић
(26) - приватна школа
12,78 14,56 27,34
9. Филип Кљајић Фића
(151)
12,58 14,64 27,22
10. Браћа Јерковић
(117)
12,38 14,61 27,00
11. Љуба Ненадовић
(163)
11,85 14,60 26,45
12. Вук Караџић
(135)
11,18 13,71 24,89
13. Доситеј Обрадовић
(62)
9,43 14,47 23,90
14. Аца Милосављевић
(56)
10,12 13,53 23,64
15. Душко Радовић
(103)
9,83 13,34 23,17
16. Владимир Назор
(88)
9,00 12,46 21,46
17 Бранко Радичевић
(39)
8,91 12,23 21,14
18 Плави круг
(8) - приватна школа
5,75 10,31 16,06