Наша школа има организацију по такозваној модификованој вертикали. У једној смени су сви непарни, а у другој смени су сви парни разреди. Одељења боравка седмично мењају смену.

 

Распоред разреда и одељења по сменама је следећи:

Смена Разреди Број одељења Ритам промена
смена
I смена I, III, V, VII 12 (I/1-6, III/1-6)
12 (V/1-6, VII/1-6)
Седмична промена смена
II смена II, IV, VI, VIII 12 (II/1-6, IV/1-6)
12 (VI/1-6, VIII/1-6)
Седмична промена смена
Рад у обе смене Продужени
боравак
1/1,6; 1/2,6; 1/3,5; 1/4,5
2/1,3; 2/2,4 и 2/5,6
Седмична промена смене

 

Време трајања наставних сати (часова) и одмора у току дана је следеће:

Наставни час Време трајања часова и одмора
Пре подне После подне
Први 8.00-8.45 14.00-14.45
Други 8.50-9.35 14.50-15.35
Трећи 9.55-10.40 15.55-16.40
Четврти 10.45-11.30 16.45-17.30
Пети 11.35-12.20 17.35-18.20
Шести 12.25-13.10 18.25-19.10