NgVasar2024

Ученици осмих разреда, у оквиру слободне наставне активности Предузетништво и тематске целине Свет рада, имали су задатак да се упознају са образовним профилима у оквиру различитих подручја рада, школама које их образују и захтевима које треба да испуне они који желе да се за њих школују. Ученици су изабрали омиљени образовни профил.