СЛОБОДНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ - МЛАЂИ РАЗРЕДИ

 

Име и презиме учитеља

Слободне активности

Зоран Гаврић Ликовна секција
Лепо писање
Радмила Жежељ Ликовна секција
Лепо писање
Бојана Плавшић Ликовна секција
Лепо писање
Јована Калезић Ликовна секција
Лепо писање
Сандра Мирчић Ликовна секција
Лепо писање
Татјана Филиповић Ликовна секција
Лепо писање
Радмила Вукић Математичка секција
Сандра Планић Ритмичка секција
Мирјана Ковачевић Креативна секција
Драгана Дујовић Математичка секција
Јасмина Ђорђевић Креативна секција
Марица Петковић Ритмичка секција
Јован Мицић Ликовна секција
Снежана Милановић-Лакић Ликовна секција
Гордана Симовић Лепо писање
Споменка Марковић Драмско-литерарна
секција
Невена Опалић Драмско-литерарна
секција
Сузана Милаковић Ликовна секција
Маја Марковић Креативна секција
Ивана Марковић Креативна секција
Љиљана Јованоски Креативна секција
Тања Цапудер Креативна секција
Мирјана Ђукаловић Математичка секција
Ива Иванчевић Илић Креативна секција

 

СЛОБОДНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ - СТАРИЈИ РАЗРЕДИ

 

Име и презиме наставника

Слободне активности

Весна Данкулов Српски језик
Слађана Тодоровић Драмска секција
Марко Павловић Секција шаха
Ивана Јовановић Енглески језик
Марија Панић Енглески језик
Маја Веселиновић Енглески језик
Оливера Крстић Енглески језик
Милосав Дабетић Француски језик
Весна Вујовић Француски језик
Катарина Павловић Француски језик
Марија Црногорац Историјска секција
Александра Обрадовић Електротехника
Славољуб Васић Папирно моделарство
Мирослав Радић Папирно моделарство
Милан Милојевић Бродомоделарство
Роботика
Данка Петровић Архитектонска секција
Лидија Јовчић Папирно моделарство
Радмила Јовићевић Атлетска секција
Марија Петровић Рукометна и атлетска
секција
Сања Чуровић Кошаркашка и фудбалска
секција
Данијела Бојковић Верска секција
Ана Живковић Ликовна секција
Наташа Бајковић Граматичка секција
Мирослав Тазић Верска секција

 

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ - СТАРИЈИ РАЗРЕДИ

 

Име и презиме наставника

Слободне активности

Драгана Ристић Цртање, сликање
и вајање (5.р)
Ана Живковић Уметност
(7.р)
Марија Петровић Вежбањем до здравља
(5.р)
Сања Чуровић Вежбањем до здравља
(5.р)
Душан Костић Вежбањем до здравља
(5.р)
Радмила Јовићевић Животне вештине
(6.р)
Весна Данкулов Животне вештине
(6.р)
Лидија Лечић Чувари природе
(6.р)
Драгана Јанковић Чувари природе
(6.р)
Славољуб Васић Домаћинство
Моја животне средина
(8.р)
Данка Петровић Предузетништво
(7.р)
Милан Милојевић Предузетништво
(7.р)
Марко Павловић Предузетништво
(7.р)
Миомир Ранђеловић Чувари природе (6.р)
Домаћинство (8.р)
Ивона Томић Домаћинство
(7.р)
Марјана Младеновић Предузетништво
(8.р)
Татјана Пантелић Предузетништво
(8.р)
Мирослав Радић Моја животна средина
(7.р)
Петра Стојковић Уметност
(7.р)
Ивана Милисављевић Медијска писменост
(5.р)
Маја Веселиновић Медијска писменост
(6.р)
Лидија Јовчић Моја животна средина
(8.р)