СЛОБОДНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ - МЛАЂИ РАЗРЕДИ

Име и презиме учитеља

Слободне активности

Јован Мицић

Ликовна секција
Рецитаторска секција

Снежана Милановић-Лакић

Ликовна секција
Рецитаторска секција

Гордана Симовић

Ликовна секција
Рецитаторска секција

Споменка Марковић

Ликовна секција
Спортска секција

Невена Опалић

Ликовна секција
Рецитаторска секција

Сузана Милаковић

Ликовна секција
Спортска секција

Маја Марковић

Цвећарска секција
Ликовна секција

Ивана Марковић

Цвећарска секција
Ликовна секција

Љиљана Јованоски

Математичка секција
Ликовна секција

Данијела Максимовић

Спортска секција
Ликовна секција

Мирјана Ђукаловић

Рецитаторска секција
Ликовна секција

Ива Иванчевић Илић

Математичка секција
Ликовна секција

Зоран Гаврић

Математичка секција
Спортска секција

Радмила Жежељ

Математичка секција
Драмска секција

Бојана Плавшић

Математичка секција
Спортска секција

Јована Калезић

Ликовна секција
Спортска секција

Сандра Мирчић

Ликовна секција
Новинарска секција

Татјана Филиповић

Ликовна секција
Новинарска секција

Силвана Лазић

Креативна секција

Сандра Планић

Ритмичка секција

Мирјана Ковачевић

Мислим, питам,
одговарам

Драгана Дујовић

Математичка секција

Јасмина Ђорђевић

Креативна секција

Марица Петковић

Ликовна секција

 

СЛОБОДНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ - СТАРИЈИ РАЗРЕДИ

 

Име и презиме наставника

Слободне активности

Наташа Бајковић

Српски језик

Јелена Лукић

Српски језик

Весна Данкулов

Српски језик

Слађана Тодоровић

Српски језик

Драгана Момировић

Математичка секција

Анђелка Вученовић

Математичка секција

Сања Глигорић Математичка секција

Ивана Јовановић

Енглески језик

Ивана Милисављевић

Енглески језик

Марија Панић

Енглески језик

Маја Веселиновић

Енглески језик

Оливера Крстић Енглески језик

Милосав Дабетић

Француски језик

Даринка Одабашић

Француски језик

Весна Вујовић Француски језик
Мирјана Димитријевић Географска секција
Љиљана Лазаревић
Милојевић
Физика

Александра Обрадовић

Папирно моделарство

Славољуб Васић

Папирно моделарство
Саобраћај

Мирослав Радић

Машинска секција

Милан Милојевић

Роботика -
електротехника

Данка Петровић

Архитектонска секција

Лидија Јовчић

Папирно моделарство
Машинска техника
Татјана Пантелић Информатичка секција
Марјана Младеновић Информатичка секција

Радмила Јовићевић

Одбојкашка секција
Атлетика

Сања Чуровић

Кошаркашка секција

Марија Петровић

Рукометна секција

Сара Кочоски Фудбалска секција

Милица Ракић

Верска секција
Музичка секција - хор

Петка Луковић

Верска секција

Данијела Бојковић

Верска секција

Татјана Шофранац Грађанско васпитање
Биљана Лазаревић Грађанско васпитање

Валентина Антић

Грађанско васпитање

 

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ - СТАРИЈИ РАЗРЕДИ

 

Име и презиме наставника

Слободне активности

Петра Стојковић

Хор и оркестар

Татјана Маћејка Трајковић

Хор и оркестар

Наташа Сејменов

Свакодневни живот
у прошлости

Мирослав Стојановић

Свакодневни живот
у прошлости

Славица Радојчић

Чувари природе

Лидија Новаковић

Чувари природе

Тамара Проданов Чувари природе

Драгана Ристић

Цртање, сликање
и вајање

Ана Живковић

Цртање, сликање
и вајање

Сара Кочоски

Вежбањем до здравља

Марија Петровић

Вежбањем до здравља

Сања Чуровић Вежбањем до здравља

Мирослав Радић

Мали мајстори

Милан Милојевић

Мали мајстори

Данка Петровић

Мали мајстори