ПРЕДЛАЖЕМО ВАМ

*ОБРАЗОВНИ МАТЕРИЈАЛ НА ИНТЕРНЕТУ*

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Srpskijezik.rs http://srpskijezik.rs/

Сајт Srpskijezik.rs је намењен ученицима, професорима, студентима и свим људима који воле језик и правилно изражавање, као и свима који воле да уче преко интернета, а који желе да науче граматику српског језика, да се припреме за школске обавезе или да обнове своја знања. У менију Тестови можете решити мноштво тестова из српског језика који су груписани по областима и нивоима знања.

 

 

РЕЧНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Вокабулар http://www.vokabular.org

Пројекат је замишљен као волонтерски и отворен је за све који су за сарадњу. Развојна верзија слободног сервиса Вокабулар са општим речником и могућностима претраживања је доступна на адреси.

 

 

МАТЕМАТИКА

CoolMath4Kids http://www.coolmath4kids.com

На овом изузетно занимљивом веб сајту можете пронаћи мноштво математичких игара, слагалица, мозгалица, лекција, проблема и речника намењених деци, родитељима и наставницима.

 

 

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ

Речник са сликама http://www.pdictionary.com/

Интернет речник са сликама је намењен почетницима који желе да направе прве кораке у учењу страног језика. Речник је базиран на сликама и на забавни начин приказује појмове разврстане у више категорија. Тренутно постоје речници за енглески, француски, немачки, италијански и шпански језик. Осим учења, на овом веб сајту можете и проверити своје знање на више начина.

Online rečnik http://www.onlinerecnik.com/

Оnline rečnik је најбржи и најкомплетнији онлине речник који има могућност превођења између енглеског, француског, немачког и српског језика. Речник има и детаљна појашњења речи и појмова, изговор енглеских речи и фраза, превод целог текста, превод жељеног текста у секунди, лексикон речи израза, spell checker, граматику енглеског језика.

 

 

БИОЛОГИЈА

Biologija.rs http://www.biologija.rs/

Сајт Biologija.rs намењен је и ученицима и љубитељима биологије. Овде се биологија приказује као веома интересантна наука а све са циљем да се олакша њено савладавање и усвајање нових знања. Када завршите са читањем датог текста урадите квиз знања и приуштите себи задовољство да сами себе оцените.

 

 

ХЕМИЈА

Svet hemije http://www.svethemije.com/

Свет хемије је замишљен као научни портал на коме би сви они који воле хемију могли да размењују искуства, потраже помоћ, сазнају нешто ново или пронађу неки занимљиви материјал везан за ову науку. Идеја је да на овом сајту буде више интерактивног и мултимедијалног материјала и да се у рад на сајту укључи, на добровољној основи, што већи број људи струком и интересовањем везаних за хемију.

Chemgeneration.com http://www.chemgeneration.com/

Главни циљ сајта Chemgeneration.com је да промовише хемију кроз разноврсност богатих мултимедијских садржаја, интерактивних илустрација, игрица и најмодернијих веб апликација, и да је уопште учини разумљивијом, посебно за млађу генерацију. Појединачна поглавља веб странице детаљно говоре о историји хемије, главним областима њене примене, и оним обећавајућим открићима за која се очекује да ће бити представљена у блиској будућности. Сајт нуди могућност приказивања садржаја на 11 језика, међу њима је и српски: http://www.chemgeneration.com/rs/.

 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Petlja.org  https://petlja.org/

Петљин портал је најпопуларнији портал за учење и вежбање програмирања. Овде можете пронаћи материјале за учење (приручнике, практикуме, збирке задатака, тестове, видео лекције) за пети, шести, седми и осми разред. Библиотека BubbleBee је страница где се на једном месту налазе сви материјали за учење, а конципирани су као бесплатни, намењени најширој популацији и програмирању прилазе на једноставан и интерактиван начин. На Петљином порталу налази се и званичан сајт за такмичење ученика основних и средњих школа из програмирања у Србији Takprog.

Онлајн Скреч платформа https://scratch.mit.edu/

Скреч онлајн платформа омогућава једноставно и занимљиво учење програмирања у језику Скреч. На Скреч онлајн платформи можемо направити свој кориснички налог. Уз налог долази могућност да на платформи чувамо креиране програме и приступамо им са било ког уређаја повезаног на интернет. Додатну предност представља и могућност објављивања програма. Након објављивања, програм постаје видљив другим корисницима Скреча. Као што они могу да виде и ремиксују (прераде) наше програме (пројекте), тако и ми можемо да видимо и ремиксујемо њихове.

 

 

НАУКА

Nauka.rs http://nauka.rs/

Сајт Nauka.rs бави се науком која нас окружује, популаризацијом науке и развијањем што више интересовања за њу. Теме овог сајта су астрономија, биологија, физика, хемија, роботика, а посебно обратите пажњу на одличне галерије слика и мозгалице.

 

 

ХИПЕРТЕКСТУАЛНА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ПОЈМОВА ИЗ ФИЗИКЕ

Физика http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase

Енциклопедију је реализовала Georgia State University.

 

 

ШКОЛСКИ УЏБЕНИЦИ

Завод за уџбенике и наставна средства http://www.zavod.co.rs/

Креативни центар http://www.kreativnicentar.rs/

Klett http://www.klett.rs/

Едука http://www.eduka.rs/

Нови Логос http://logos-edu.rs/

Герундијум http://www.gerundijum.rs/

Бигз школство http://www.bigzskolstvo.rs/