професор разредне наставе, педагошки саветник

 

Ауторство или коауторство одобреног уџбеника или уџбеничке јединице:

 • Зоран Б. Гаврић, Мирјана Ковачевић, Маша и Раша Игра словима Буквар за први разред основне школе, Klett, Београд, 2014 и 2015, прво и друго издање. Рецензенти: Гордана Симовић, Ивана Ћуковић, Дејана Борановић Маринковић
 • Зоран Б. Гаврић, Драгица Миловановић, Маша и Раша Наставни листови Свет око нас за први разред основне школе 1, Klett, Београд, 2014 и 2015, прво и друго издање. Рецензенти: Сандра Мирчић, Милева Мојић, Татјана Филиповић
 • Зоран Б. Гаврић, Драгица Миловановић, Маша и Раша Наставни листови Свет око нас за други разред основне школе 2, Klett, Београд, 2014 и 2015, прво и друго издање. Рецензенти: Сандра Мирчић, Милева Мојић, Татјана Филиповић

 

 

 • Драгица Миловановић, Зоран Б. Гаврић, Маша и Раша Наставни листови – природа и друштво за трећи разред основне школе 3, Klett, Београд, 2014 и 2015, прво и друго издање. Рецензенти: Сандра Мирчић, Милева Мојић, Татјана Филиповић
 • Драгица Миловановић, Зоран Б. Гаврић, Маша и Раша Наставни листови - природа и друштво за четврти разред основне школе 4, Klett, Београд, 2014 и 2015, прво и друго издање. Рецензенти: Сандра Мирчић, Милева Мојић, Татјана Филиповић
 • Зоран Гаврић, Мирјана Ковачевић, Маша и Раша Игра словима Буквар за први разред, приручник за учитеље, Klett, Београд, 2014, рецензенти: Гордана Симовић, Ивана Ћуковић, Дејана Борановић Маринковић

 

 • Радмила Жежељ Ралић, Зоран Б. Гаврић, Маша и Раша Интегративни приручник за учитеље за први разред основне школе, Klett, Београд, 2015, Промотивно издање.
 • Радмила Жежељ Ралић, Зоран Б. Гаврић, Маша и Раша – Ка интегративној настави, приручник за учитеље за први разред основне школе, Klett, Београд, 2015.
 • Радмила Жежељ Ралић, Зоран Б. Гаврић, Маша и Раша – Ка интегративној настави, приручник за учитеље за други разред основне школе, Klett, Београд, 2015.
 • Радмила Жежељ Ралић, Зоран Б. Гаврић, Маша и Раша – Ка интегративној настави, приручник за учитеље за трећи разред основне школе, Klett, Београд, 2015.
 • Радмила Жежељ Ралић, Зоран Б. Гаврић, Маша и Раша – Ка интегративној настави, приручник за учитеље за четврти разред основне школе, Klett, Београд, 2015.

 

 • Зоран Б. Гаврић, Драгица Миловановић, Свет око нас 1, 1. и 2. део, Klett, Београд, 2018.
 • Зоран Б. Гаврић, Драгица Миловановић, Свет око нас 1, приручник за учитеље, Klett, Београд, 2018.
 • Зоран Гаврић, Пројектна настава, Klett, Нови Логос, Фреска, Београд, 2018.
 • Зоран Б. Гаврић, Драгица Миловановић, Свет око нас 2, 1. и 2. део, Klett, Београд, 2019.
 • Зоран Б. Гаврић, Пројектна настава 2, Klett, Нови Логос, Фреска, Београд, 2019.

 

 

Рецензент уџбеникa:

 • Мирјана Ковачевић, др Славица Јовановић, Деца воле, Читанка за први разред основне школе. Прво издање. ЗУНС, Београд, 2003. Рецензенти: др Свенка Савић, др Весна Половина, др Андријана Марчетић, Љубиша Будимир, Зоран Гаврић
 • Мирјана Ковачевић, др Славица Јовановић, Плави зец, Радни листови уз читанку за први разред основне школе, ЗУНС, Београд, 2003. Рецензенти: др Свенка Савић, др Весна Половина, др Андријана Марчетић, Љубиша Будимир, Зоран Гаврић
 • Др Славица Јовановић, Око сунца, Читанка за други разред основне школе. Прво издање. ЗУНС, Београд, 2004. Рецензенти: др Вук Милатовић, мр Слађана Јаћимовић, Зоран Гаврић
 • Др Славица Јовановић, Српски језик и култура изражавања за други разред основне школе. Прво издање. ЗУНС, Београд, 2004. Рецензенти: др Вук Милатовић, мр Слађана Јаћимовић, Зоран Гаврић
 • Мирјана Ковачевић, Радна свеска за српски језик за други разред основне школе, ЗУНС, Београд, 2004. Рецензенти: др Вук Милатовић, мр Слађана Јаћимовић, Зоран Гаврић
 • Зорана Опачић – Николић, Даница Пантовић, Прича без краја, Читанка за четврти разред основне школе. Прво издање. ЗУНС, Београд, 2005. Рецензенти: др Милорад Дешић, мр Јован Љуштановић, Зоран Гаврић
 • Др Рајна Драгићевић, мр Зорана Опачић – Николић, Даница Пантовић, Наставни листови за српски језик и књижевност за четврти разред основне школе, ЗУНС, Београд, 2005. Рецензенти: др Милорад Дешић, мр Јован Љуштановић, Зоран Гаврић
 • Др Рајна Драгићевић, мр Зорана Опачић – Николић, Даница Пантовић, Уџбенички комплет за српски језик у 4. разреду основне школе ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ, Прво издање. ЗУНС, Београд, 2006. Рецензенти: мр Јован Љуштановић, Зоран Гаврић
 • Винко Ковачевић, Бранка Бечановић, Маша и Раша Природа и друштво 4 Уџбеник за четврти разред основне школе, Klett, Београд, 2015. Прво издање. Рецензенти: др Јасмина Милановић, Оља Ћоровић, Зоран Гаврић
 • Винко Ковачевић, Бранка Бечановић, Маша и Раша Природа и друштво 4 Радна свеска за четврти разред основне школе, Klett, Београд, 2015. Прво издање. Рецензенти: др Јасмина Милановић, Оља Ћоровић, Зоран Гаврић
 • Др Габријела Грујић, Маја Соколовић Игњачевић, Музичка култура 1, Klett, Београд, 2015, 2018
 • Др Габријела Грујић, Маја Соколовић Игњачевић, Музичка култура 2, Klett, Београд, 2016, 2018
 • Др Габријела Грујић, Маја Соколовић Игњачевић, Музичка култура 3, Klett, Београд, 2016, 2019

 

 

Евалуатор уџбеника:

 • Др Габријела Грујић, Маја Соколовић Игњачевић, Музичка култура 2, Klett, Београд, 2015
 • Др Габријела Грујић, Маја Соколовић Игњачевић, Музичка култура 3, Klett, Београд, 2016

 

Књижевно стваралаштво:

 • Зоран Гаврић Звуци природе, збирка песама за децу. Дигитал Арт, Београд, 2005. Прво издање.
 • Најлепше из Витеза 3, приредио Недељко Попадић, Агенција „Витез“, Београд, 2010. Прво издање (песма Маца)
 • Часопис „Ђачко доба“, година XII, јун 2005, број 112, стр. 32 (песма Звуци природе)
 • „Мали Витез 1“,часопис за ученике првог разреда, година XII бр. 2, 2014. (прича Чандрловићи и Ћуталићи, стр. 7)
 • Зоран Гаврић Дечак змај и друге бајке, Klett, Београд, 2016. Прво издање.
 • Зоран Гаврић, Звуци природе, Klett, Београд, 2018. Прво издање.

 

 

Члан редакције часописа:

 • Члан редакције часописа за децу „Ђак првак“, „Ђачко доба“ и „Забавник ђачког доба“ био петнаестак година у ком је уређивао више рубрика и објавио више од 100 прилога.
 • Објављује радове и у часопису “Мали витез“.