Vest

И ове школске године наша школа је, у сарадњи са широм заједницом, у оквиру здравствене едукације, организовала школски едукативни програм „Шта треба да знаш о пубертету“.

Овај програм се реализује у основним школама широм Србије, уз претходно добијену сагласност Завода за унапређивање образовања и васпитања за његово спровођење.

Сврха програма је едукација девојчица петог и шестог разреда о психофизичким променама које настају током пубертета; продубљивање стечених знања о овој теми које су усвојили кроз регуларно школско градиво; одговарање на сва питања и дилеме девојчица о овој и теми хигијене жена.

У понедељак 26.фебруара и уторак 27.фебруара више од осамдесет девојчица петог и шестог разреда су у библиотеци школе успешно прошле едукативни програм.