NgVasar2024

Ученици осмих разреда, у оквиру слободне наставне активности Предузетништво и тематске целине Свет рада, имали су задатак да се упознају са образовним профилима у оквиру различитих подручја рада, школама које их образују и захтевима које треба да испуне они који желе да се за њих школују. Ученици су изабрали омиљени образовни профил.

Истражили су информације о школама које образују тај образовни профил, минималном броју бодова из претходних школских година, условима уписа, могућностима запошљавања и наставка школовања, као и за које послове су оспособљени након завршетка школовања.

Посебно је требало обратити пажњу на особине и вештине које су потребне за успешну каријеру у изабраном занимању, као и како наставити школовање после средње школе.

За израду задатка ученици су користили информатор за упис у средњу школу, интернет, а понегде су помогли и родитељи који се баве датим занимањем.

Задатак су радили ученици осмог разреда: Никола Радовић, Мила Станојевић, Сара Крстић, Миа Стојкановић, Павле Кумрић, Лазар Мирић, Филип Пантић, Петра Стаменовић, Катарина Петровић, Марко Трајковић, Јован Радић, Коста Терзић, Јелена Максимовић, Софија Миленковић, Петар Рајковић, Вук Стаменовић, Мехди Хајили и Петар Тошков.

 

3Danimacija

Psiholog

Programer

Avioinzenjer

 

Elektrotehnika

Stomatologija

Fotograf

Arhitektura

DoktorMedicine

Elektroinzenjerstvo

Programiranje

Farmaceut