Vest4

Поштовани родитељи,

У прилогу овог документа можете преузети стручно упутство МПТР за организацију рада основних школа у школској 2021/2022. години, као и два прилога који се односе на препоруке и примену епидемиолошких мере за спречавање ширења епидемије.

Овим актима ближе се уређују питања организације и спровођења образовно-васпитног рада у условима који захтевају примену низа превентивних и заштитних мера у борби против вируса Covid-19.

 

Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/22.години

Прилог1. Индикатори и граничне вредности

Прилог 2. Препоруке за почетак образовно-васпитног рада у школској 2021/22.годиниобразовно-васпитног рада у школској 2021/22.години