Стручни актив за развој школског програма

Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних сарадника. Чланове овог актива именује Наставничко веће. Руководилац овог актива је Биљана Лазаревић, педагог.

Чланови Актива за ову школску годину су:

  • Зоран Гаврић, професор разредне наставе, педагошки саветник
  • Радмила Жежељ, професор разредне наставе, педагошки саветник
  • Мирјана Ковачевић, професор разредне наставе
  • Слађана Тодоровић, професор српског језика и књижевности
  • Драгана Јанковић, професор географије
  • Валентина Антић, стручни сарадник - психолог
  • Биљана Лазаревић, стручни сарадник - педагог

 

Педагошки колегијум

Педагошки колегијум чине: председник Стручног већа за разредну наставу, председник Стручног већа за развојно планирање, председник Стручног актива за развој школског програма и председници стручних већа за области предмета, као и представник стручних сарадника. Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе.

 

Стручни актив за развојно планирање

Чланови Стручног актива за развојно планирање:

  • Тања Цапудер, руководилац, професор разредне наставе
  • Катарина Поповић, професор француског језика
  • Марија Црногорац, професор историје
  • Слађана Тодоровић, професор српског језика и књижевности
  • Светлана Лакићевић, професор српског језика и књижевности
  • Сања Чуровић, професор физичког васпитања
  • Татјана Маћејка Трајковић, професор музичке културе
  • Марица Петковић, професор разредне наставе
  • Радмила Вукић, професор разредне наставе
  • Катарина Танацковић, професор разредне наставе
  • Драгана Вуловић, 4/2, родитељ представник у Савету родитеља
  • Војин Радокановић 7/2, представник Ученичког парламента

 

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Чланови Тима за заштиту ученика од насиља су:

  • Марија Петровић, професор физичког и здравственог васпитања
  • Ивана Јовановић, професор енглеског језика
  • Ивона Томић, професор биологије
  • Мирјана Ћукаловић, професор разредне наставе
  • Марица Петковић, професор разредне наставе
  • Сандра Планић, професор разредне наставе
  • Наташа Бајковић, професор српског језика и књижевности
  • Драгана Јанковић, професор географије
  • Лидија Лечић, професор биологије
  • Весна Вујовић, професор француског језика
  • Данијела Бојковић, наставник верске наставе
  • Милена Вукашиновић, стручни сарадник - психолог
  • Биљана Лазаревић, стручни сарадник - педагог
  • Валентина Антић, стручни сарадник - психолог
  • Драгана Бијелић, секретар школе
  • Драгана Јешић, професор биологије и помоћник директора школе
  • Милан Бајић, директор школе
  • Данијела Маљевић, представник Савета родитеља (8/3)
  • Константин Видојевић 7/4, представник Ученичког парламента

 

Тим за самовредновање

Руководилац Тима за самовредновање за школску 2023/2024. годину је Данка Петровић, професор Технике и технологије. Чланови Тима за самовредновање су:

  • Данка Петровић, професор технике и технологије, руководилац Тима
  • Оља Павловић, професор разредне наставе
  • Маја Веселиновић, професор енглеског језика
  • Ивана Милисављевић, професор енглеског језика
  • Весна Данкулов, професор српског језика и књижевности
  • Тања Пантелић, професор информатике и рачунарства
  • Марјана Младеновић, професор информатике и рачунарства
  • Сузана Милаковић, професор разредне наставе
  • Бојана Плавшић, професор разредне наставе
  • Сандра Мирчић, професор разредне наставе
  • Драгана Јешић, помоћник директора
  • Биљана Лазаревић, педагог
  • Марија Ковачевић, представник Савета родитеља 8/6
  • Софија Павлашевић 8/2, представник Ученичког парламента

 

Стручни тим за инклузивно образовање

Руководилац Тима за инклузивно образовање за школску 2023/2024. годину је Милена Вукашиновић, психолог. Чланови Тима за инклузивно образовање су:

  • Милена Вукашиновић, психолог, руководилац Тима
  • Валентина Антић, психолог
  • Марија Панић, професор енглеског језика
  • Марија Црногорац, професор историје
  • Слађана Тодоровић, професор српског језика и књижевности
  • Мирјана Ћукаловић, професор разредне наставе
  • Споменка Марковић, професор разредне наставе
  • Сандра Мирчић, професор разредне наставе
  • Драгана Дујовић, професор разредне наставе
  • Сузана Милаковић, професор разредне наставе
  • Ивана Марковић, професор разредне наставе
  • Ивана Јоксимовић, представник Савета родитеља (3/2)

 

Тим за професионалну оријентацију

Тим за професионалну оријентацију у школској 2023/24. години чине:

  • Александра Обрадовић, професор физике и ТИТ-а, ОС 8-1
  • Весна Вујовић, професор француског језика, ОС 8-2
  • Марија Димитријевић,професор српског језика и књижевности, ОС 8-3
  • Светлана Лакићевић, професор српског језика и књижевности, ОС 8-4
  • Драгана Ристић, професор ликовне културе, ОС 8-5
  • Мирослав Антонић, професор математике, ОС 8-6
  • Биљана Лазаревић, педагог
  • Валентина Антић, психолог
  • Милена Вукашиновић, психолог, координатор Тима

 

Тим за професионални развој

Тим за професионални развој и стручно усавршавање у школској 2023/24. години чине:

  • Радмила Жежељ, професор разредне наставе, педагошки саветник, координатор Тима
  • Наташа Бајковић, професор српског језика и књижевности
  • Маја Веселиновић, професор енглеског језика
  • Мирослав Стојановић, професор историје
  • Милосав Дабетић, професор француског језика
  • Зоран Гаврић, професор разредне наставе, педагошки саветник
  • Марица Петковић, професор разредне наставе
  • Радмила Вукић, професор разредне наставе
  • Невена Опалић, професор разредне наставе
  • Данијела Бојковић, професор верске наставе
  • Ксенија Зорчић, представник Савета родитеља (3/1)
  • Милан Бајић, директор школе

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Тим за за обезбеђивање квалитета и развој Школе у школској 2023/24. години чине:

  • Гордана Симовић, проф. разредне наставе, руководилац Тима
  • Катарина Микић, професор разредне наставе
  • Ивана Јовановић, проф. енглеског језика
  • Милосав Дабетић, проф. француског језика
  • Весна Данкулов, проф. српског језика и књижевности
  • Марија Димитријевић, проф. српског језика и књижевности
  • Марија Протић, проф. разредне наставе
  • Оља Ташић, проф. разредне наставе
  • Јована Калезић, проф. разредне наставе
  • Снежана Милановић Лакић, проф. разредне наставе
  • Милена Вукашиновић, стручни сарадник - психолог
  • Валентина Антић, стручни сарадник - психолог
  • Биљана Лазаревић, стручни сарадник - педагог
  • Давор Кукић, представник Савета родитеља 3/6
  • Јован Вишацки, представник Ученичког парламента
  • Станко Николић, представник локалне самоуправе
  • Милан Бајић, директор школе

 

Тим за за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва у школској 2023/24. години чине:

  • Александра Обрадовић, руководилац Тима
  • Лидија Јовчић, професор технике и технологије
  • Марко Павловић, наставник математике
  • Игор Петковић, професор математике
  • Славољуб Васић, професор технике и технологије
  • Милан Милојевић, професор технике и технологије
  • Марјана Младеновић, професор информатике и рачунарства
  • Татјана Пантелић, професор информатике и рачунарства
  • Тања Филиповић, професор разредне наставе
  • Јована Калезић, професор разредне наставе
  • Душан Бајић, представник Савета родитеља 7/2
  • Ирина Козлина, представник Ученичког парламента 7/5