Josif Pančić

Настава у природи

Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни и изборни наставни предмети и ваннаставне активности из наставног плана и програма за први циклус основног образовања и васпитања – у климатски погодном месту из здравствено-рекреативних, образовно-васпитних и социјалних разлога.

Настава у природи пружа могућности интердисциплинарног повезивања садржаја различитих наставних предмета и других ваннаставних активности. Планирање садржаја овог облика рада врши се на основу наставних програма обавезних и изборних наставних предмета из којих се издвајају они садржаји који су погодни за остваривање циљева и задатака наставе у природи, а одговарају условима у којима се она реализује. У самим наставним програмима за поједине предмете могу се наћи садржаји који експлицитно или имплицитно упућују на погодност овог облика образовно-васпитног рада (свет око нас, природа и друштво, физичко васпитање, ликовна култура, музичка култура, чувари природе, народна традиција, грађанско васпитање...).

 

Настава у природи 2019/20.

 

Прецизно одређење програма, праваца и времена реализације наставе у природи биће одређено после разматрања понуда и добијања сагласности Савета родитеља школе и Школског одбора на правце и закључења уговора са туристичким агенцијама.

Предвиђене су следеће дестинације и оријентациони термини:

 

Одељења 1/1,2,4  2/2,4,6  3/1,2,3,4,5,6  4/1,5,6  - Доњи Милановац, Хотел Лепенски вир, мај 2020.

Одељења 4/2,3,4  2/1 - Копаоник, Хотел Србрна лисица, јун 2020.

Одељења 2/3, 5 - Тара, Хотел Бели бор, крај маја, почетак јуна 2020.

 

Ви сте овде: Почетна Настава Ваннаставне активности Настава у природи