Школска година 2024/25

 

ПРВИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик

 • Буквар „Игра словима“
 • Читанка „Различак“

Klett

Зоран Гаврић, Мирјана Ковачевић

Радмила Жежељ

Математика

 • Математика 1 (уџбеник из 4 дела)

Novi Logos

Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

Свет око нас

 • Свет око нас 1-2

Klett

Зоран Гаврић, Драгица Миловановић

Музичка култура 1
Novi Logos

Драгана Михајловић Бокан
Марина Ињац

Ликовна култура 1

* уџбеник ликовног није обавезан

Klett Сања Филиповић
Дигитални свет 1 Вулкан издаваштво Гордана Рацков, Арпад Пастор

Енглески језик

 • My Disney Stars and Heroes 1
  Енглески језик за први разред основне школе
  Први страни језик
  Прва година учења

Akronolo

Tessa Lochowski

 

ДРУГИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик

 • Зов речи, читанка
 • Радна свеска уз читанку
 • О језику, граматика
 • Абецедар, уџбеник за учење латинице

Klett

Радмила Жежељ

Математика

 • Математика 2 (четири дела), уџбеник за 2. разред

Novi Logos

Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

Свет око нас

 • Свет око нас 2 (два дела), уџбеник за 2. разред

Klett

Зоран Б. Гаврић, Драгица Миловановић

Дигитални свет

 • Дигитални свет 2, уџбеник за 2. разред
БИГЗ Школство
Горица Његовановић

Музичка култура

 • Музичка култура 2, уџбеник за 2. разред

Novi Logos

Драгана Михајловић Бока, Марина Ињац

Ликовна култура

 • Ликовна култура 2, уџбеник за 2. разред

* уџбеник ликовног није обавезан

Klett Сања Филиповић

Енглески језик

 • My Disney Stars and Heroes 2,

  уџбеник и радна свеска,
  енглески језик за други разред

Akronolo

Tessa Lachowski

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА
(уџбенички комплет)

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

СРПСКИ ЈЕЗИК 3
за трећи разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 1. Искрице речи,читанка за српски језик за трећи разред основне школе
 2. Наш језик и култура изражавања (српски језик за трећи разред основне школе)
 3. Радна свеска уз Читанку (српски језик за трећи разред основне школе)

КЛЕТТ

Радмила Жежељ

МАТЕМАТИКА 3

 • уџбеник за трећи разред основне школе (први, други, трећи и четврти део)

НОВИ ЛОГОС

Сенка Тахировић Раковић
Ива Иванчевић Илић

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • уџбеник за трећи разред основне школе-први и други део; ћирилица

КЛЕТТ

Зоран Б. Гаврић
Данијела Т. Павловић

МУЗИЧКА КУЛТУРА 3

 • уџбеник за трећи разред основне школе; ћирилица

НОВИ ЛОГОС

Драгана Mихајловић Бокан
Марина Ињац

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Ликовна култура 3, уџбеник за 3. разред

* уџбеник ликовног није обавезан

Klett Сања Филиповић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 • уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск, радна свеска)

  Our Discovery Island 2

  енглески језик за трећи разред основне школе

АКРОНОЛО

Sagrario Salaberry

ДИГИТАЛНИ СВЕТ 3

ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО

Гордана Рацков, Арпад Пастор

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

СРПСКИ ЈЕЗИК 4
за четврти разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 • Река речи,Читанка за српски језик за четврти разред основне школ

 • Наш језик и култура изражавања, Српски језик за четврти основне разред

 • Радна свеска уз Читанку,
  Српски језик за четврти разред основне школе

Klett

Радмила Жежељ

МАТЕМАТИКА 4

 • уџбеник за четврти разред основне школе (први, други, трећи и четврти део); ћирилица

Novi Logos

Сенка Тахировић Раковић
Ива Иванчевић Илић

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Природа и друштво 4, уџбеник за четврти разред основне школе, први и други део, са Тематским атласом уз уџбеник природе и друштва за четврти разред основне школе: ћирилица

Klett

Зоран Б. Гаврић
Данијела Т. Павловић

Музичка култура

 • Музичка култура за четврти разред основне школе; ћирилица

Нови Логос

Драгана Михајловић Бокан
Марина Ињац

Ликовна култура

 • Ликовна култура 4, уџбеник за 4. разред

* уџбеник ликовног није обавезан

Klett Сања Филиповић

Енглески језик

 • Wider World Starter, енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Akronolo

Аутори уџбеника:
Sandy Zervas,
Catherine Bright;

аутори радне свеске:
Tasia Vassilatou,
Liz Kilbey,
Catherine Bright,
Jennifer Heath

 

ПЕТИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик – Читанка "Расковник"

 • Граматика 5
 • Радна свеска

Klettt

Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

Весна Ломпар

Математика – Уџбеник

 • Збирка задатака

Klett

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Б. Поповић, М. Станић, С. Милојевић, Н. Вулевић

Биологија

 • Биологија 5

Klett

Горан Милићев. Ена Хорват

Географија

 • Географија 5

Нова школа

Драгана Јанковић

Историја - Историја 5

Novi Logos

Душко Лопандић, Ивана Петровић

Музичка култура

 • Музичка култура 5

Нова школа

Петра Стојковић

Ликовна култура

 • Ликовна култура 5

БИГЗ

Миливој Мишко Павловић

Техника и
технологија

Едука

Д.Лапчевић

Информатика и
рачунарство

Едука

К.Алексић, К. Вељковић, М. Бајчетић

Енглески језик

 • Wider World Second Edition 1
  уџбенички комплет

Akronolo

Уџбеник:
Graham Fruen, Sandy Zervas, Elizabeth Sharmen

Радна свеска:
Jannifer Heath, Jo Cummins

Француски језик

 • Le monde de Lea et Lucas
  Уџбеник за пети разред
  Прва година учења

Завод за уџбенике

Д. Милошевић, М. Милановић

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик

 • ИЗВОР – Читанка за 6. разред
 • Граматика за 6. разред
 • Радна свеска за 6. разред

Klettt

Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

Весна Ломпар

Весна Ломпар, Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

Математика

 • Математика 6, уџбеник са збирком задатака за шести разред

 

Архикњига

Александар Кавчић, Мирослав Антонић, Војислав Андрић

Биологија

 • Биологија 6, уџбеник за шести разред

Klett

Горан Корићанац, Данијела Радивојевић, Марина Ђуришић, Драгана Јешић

Географија

 • Географија 6, уџбеник за шести разред

Архикњига

Милена Гоцић, Владимир Мајсторовић

Историја

 • Историја 6, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред

Novi Logos

Душко Лопандић, Ивана Петровић

Физика 6

 • Физика 6, уџбеник за 6. разред;
 • Физика 6, збирка задатака са лабораторијским вежбама и решењима

БИГЗ школство

Катарина Стевановић, Марија Крнета

Катарина Стевановић, Марија Крнета, Радмила Тошовић

Музичка култура 6

Novi Logos

Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан

Ликовна култура 6

БИГЗ школство

Миливоје Мишко Павловић

Техника и технологија

 • Техника и технологија за 6.разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање)

Едука

Зоран Д. Лапчевић

Информатика и рачунарство

 • уџбеник са дигиталним материјалима за 6. разред

Едука

Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић

Енглески језик – Wider World 2 Second Edition

 • уџбеник за енглески језик за шести разред

 • радна свеска за енглески језик за шести разред

Akronolo

Carolyn Barraclough, Bob Hastings, Elisabeth Sharmann, Jennifer Heath

Darnian Williams, Jo Cummins

Француски језик

 • Le monde de Léa et Lucas 2,
  Француски језик за шести разред основне школе, друга година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, DVD)

Завод за уџбенике

Милена Милановић, Данијела Милошевић

 

СЕДМИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА
(уџбенички комплет)

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 7
за седми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 1. ЧИТАНКА ,, ПЛЕТИСАНКА” за седми разред основне школе;
 2. ГРАМАТИКА
  Српски језик и књижевност за седми разред основне школе
 3. Радна свеска уз уџбенички комплет Српски језик и књижевност за седми разред основне школе
 4. Решења задатака уз уџбенички комплет

КЛЕТТ

Зона Мркаљ
Зорица Несторовић

Весна Ломпар

Весна Ломпар
Зона Мркаљ
Зорица Несторовић

МАТЕМАТИКА
уџбенички комплет, ћирилица

 1. МАТЕМАТИКА - уџбеник за седми разред основне школе
 2. МАТЕМАТИКА- збирка задатака за седми разред основне школе

КЛЕТТ

Небојша Икодиновић
Слађана Димитријевић

Бранислав Поповић, Марија Станић Сања Милојевић, Ненад Вуловић

БИОЛОГИЈА 7
уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица

КЛЕТТ

Горан Корићанац
Ана Ђорђевић
Драгана Јешић

ГЕОГРАФИЈА 7
уџбеник
за седми разред основне школе; ћирилица

НОВИ ЛОГОС

Дејан Шабић
Снежана Вујадиновић

ИСТОРИЈА 7
уџбеник
са одобреним историјским изворима за седми разред основне школе; ћирилица

ДАТА СТАТУС

Мирослав Филиповић

ФИЗИКА
Уџбенички комплет, ћирилица

 1. ФИЗИКА 7
  Уџбеник за седми разред основне школе;
 2. ФИЗИКА 7
  Збирка задатака са лабораторијским вежбама и решењима за седми разред основне школе

БИГЗ школство

Катарина Стевановић
Марија Крнета
Јелена Радовановић

Катарина Стевановић
Марија Крнета
Радмила Тошовић

ХЕМИЈА
Уџбенички комплет, ћирилица

 1. ХЕМИЈА
  Уџбеник за седми разред основне школе;
 2. ХЕМИЈА
  Радна свеска са збирком задатака за седми разред основне школе

БИГЗ школство

Миомир Ранђеловић
Мирјана Марковић

МУЗИЧКА КУЛТУРА 7
уџбеник
за седми разред основне школе; ћирилица

НОВИ ЛОГОС

Александра Паладин
Драгана Михајловић Бокан

ЛИКОВНА КУЛТУРА 7
уџбеник
за седми разред основне школе; ћирилица

БИГЗ школство

Миливоје Мишка Павловић

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
за седми разред основне школе;
уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање); ћирилица

ЕДУКА

Зоран Д. Лапчевић

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
уџбеник
за седми разред основне школе; ћирилица

ЕДУКА

Катарина Алексић
Катарина Вељковић
Милош Бајчетић
Дарко Крсмановић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
уџбенички комплет
(уџбеник, аудио компакт диск и радна свескa)

Wider World 3
енглески језик за седми разред основне школе; седма година учења;

АКРОНОЛО

Аутори уџбеника:
Carolyn Barraclough, Suzanne Gaynor

Аутор радне свеске:
Sheila Dignen

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Le monde de Léa et Lucas 3,
француски језик за седми разред основне школе; трећа година учења

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Данијела Милошевић
Милена Милановић

 

ОСМИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 8
за осми разред основне школе;
уџбенички комплет; ћирилица

 • Цветник,Читанка за осми разред основне школе

 • Граматика, Српски језик и књижевност за осми разред основне школе

 • Радна свеска, уз уџбенички комплет, Српски језик и књижевности за осми разред

Klettt

Аутори Читанке:
Зона Мркаљ
Зорица Несторовић

Аутор Граматике:
Весна Ломпар

Аутори Радне свеске:
Весна Ломпар,
Зона Мркаљ,
Зорица Несторовић

Математика 8
уџбенички комплет; ћирилица

 • Математика 8, уџбеник за осми разред основне школе
 • Математика 8, збирка задатака за осми разред основне школе са Решењима уз збирку задатака за осми разред основне школе

Klett

Аутори уџбеника:
Небојша Икодиновић
Слађана Димитријевић

Аутори збирке задатака:
Бранислав Поповић,
Марија Станић,
Ненад Вуловић,
Сања Милојевић

Биологија 8

 • Биологија 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица

Klett

Горан Корићанац
Ана Ђорђевић
Весна Албијанић

Географија 8

 • Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица

Klett

Тања Плазинић

Историја 8

 • Историја 8, уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне школе; ћирилица

Novi Logos

Ратомир Миликић
Ивана Петровић

Физика 8
уџбенички комплет; ћирилица

 • Физика 8, уџбеник за осми разред основне школе

 • Физика 8, збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе

Вулкан издаваштво

Татјана Мишић
Љубиша Нешић
Марина Најдановић Лукић

Хемија 8
уџбенички комплет; ћирилица

 • Хемија 8, уџбеник за осми разред основне школе;

 • Хемија 8, радна свеска са збирком задатака за осми разред основне школе

БИГЗ

Миомир Ранђеловић
Мирјана Марковић

Инфроматика и рачунарство 8

 • Информатика и рачунарство 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица

 Едука  

Катарина Алексић
Катарина Вељковић
Милош Бајчетић
Дарко Крсмановић

Музичка култура 8

 • Музичка култура 8, за осми разред основне школе; ћирилица

ЗУНС

др Гордана Стојановић
Милица Рајчевић

Ликовна култура 8

 • Ликовна култура 8, уџбеник за осми разред основне школе

БИГЗ школство

Јован Глигоријевић

Техника и технологија

 • Техника и технологија 8, за осми разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање); ћирилица

Едука

Зоран Д. Лапчевић

Енглески језик

 • Wider World 4, енглески језик за осми разред основне школе, први страни језик, осма година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и приручник за наставнике)

Akronolo

Аутори уџбеника:
Suzanne Gaynor
Kathryn Alevizos
Carolyn Barraclough

Аутор радне свеске:
Damian Williams

Француски језик

 • Le monde de Léa et Lucas 4, француски језик за осми разред основне школе, други страни језик, четврта година учења; уџбенички комплет (уџбеник са радном свеском и компакт диск)

ЗУНС

Милена Милановић
Данијела Милошевић