Школска година 2020/21

 

Поштовани родитељи,

У оквиру комплета бесплатних уџбеника, које обезбеђује Министарство просвете, налазе се следећи уџбенички комлети.

Млађи разреди (од 1. до 4. разреда):

 1. Српски језик
 2. Математика
 3. Свет око нас (Природа и друштво)
 4. Енглески језик

Старији разреди (од 5. до 8. разреда):

 1. Српски језик
 2. Математика
 3. Биологија
 4. Географија
 5. Историја
 6. Хемија
 7. Физика
 8. Енглески језик

 

ПРВИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик

 • Буквар „Игра словима“
 • Читанка „Различак“

Klett

Зоран Гаврић, Мирјана Ковачевић

Радмила Жежељ

Математика

 • Математика 1 (уџбеник из 4 дела)

Novi Logos

Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

Свет око нас

 • Свет око нас 1-2

Klett

Зоран Гаврић, Драгица Миловановић

Енглески језик

 • Discoverry Island Starter А

Akronolo

Tessa Lochowski

 

ДРУГИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик

 • Зов речи, Читанка и РС за 2. разред
 • О језику, Граматика за 2. разред,
 • Абецедар, уџбеник за учење латинице
  (650-02-00138/2019-07 од 21.5.2019)

Klett

Радмила Жежељ

Математика

 • Математика 2 (четири дела), уџбеник за 2. разред (650-02-00154/2019-07 од 21.5.2019)

Novi Logos

Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

Свет око нас

 • Свет око нас 2 (два дела), уџбеник за 2. разред, (650-02-00145/2019-07 од 21.5.2019)

Klett

Зоран Б. Гаврић, Драгица Миловановић

Музичка култура

 • Музичка култура, уџбеник за 2. разред, (650-02-00151/2019-07 од 14.5.2019)

Novi Logos

Драгана Михајловић Бока, Марина Ињац

Енглески језик

 • Our Discovery Island 1, енглески језик за други разред, (650-02-00434/2018-07 од 4.4.2019)

Akronolo

Linnette Ansel Erocak, Jeanne Perrett

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА
(уџбенички комплет)

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

СРПСКИ ЈЕЗИК 3
за трећи разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 1. Искрице речи,читанка за српски језик за трећи разред основне школе
 2. Наш језик и култура изражавања (српски језик за трећи разред основне школе)
 3. Радна свеска уз Читанку (српски језик за трећи разред основне школе)

КЛЕТТ

Радмила Жежељ

МАТЕМАТИКА 3

 • уџбеник за трећи разред основне школе (први, други, трећи и четврти део)

НОВИ ЛОГОС

Сенка Тахировић Раковић
Ива Иванчевић Илић

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • уџбеник за трећи разред основне школе-први и други део; ћирилица

КЛЕТТ

Зоран Б. Гаврић
Данијела Т. Павловић

МУЗИЧКА КУЛТУРА 3

 • уџбеникза трећи разред основне школе; ћирилица

  није обавезан за ученике

НОВИ ЛОГОС

Драгана Mихајловић Бокан
Марина Ињац

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • уџбеникза трећи разред основне школе; ћирилица

  није обавезан за ученике

КЛЕТТ Сања Филиповић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 • уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск, радна свеска)

  Our Discovery Island 2

  енглески језик за трећи разред основне школе

АКРОНОЛО

Sagrario Salaberry

Уџбеници за ликовну и музичку културу нису обавезни за ученике

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик

 • РЕЧИ ЧАРОБНИЦЕ
 • О ЈЕЗИКУ

Klett

Радмила Жежељ

Математика

 • Уџбеник
 • Радна свеска

Novi Logos

Сенка Тахировић
Сенка Тахировић, М.Степановић

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 • Уџбеник
 • Радна свеска

Bigz

С. Благданић, З. Ковачевић, С. Јовић, М. Тадић

Музичка култура

 • Музичка култура

Klett

Др Гордана Илић

Енглески језик

 • DISCAVER ENGLISH 1
- Уџбеник
- Радна свеска

Akronolo

Kate Wokeman

 

ПЕТИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик – Читанка 5

 • Граматика 5

Klettt

Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

Весна Ломпар

Математика – Уџбеник

 • Збирка задатака

Klett

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Б. Поповић, М. Станић, С. Милојевић, Н. Вулевић

Биологија

 • Биологија 5

Gerundijum

Т. Прибићевић, Т. Миљановић, С. Нинковић, В. Миливојевић

Географија

 • Географија 5

Novi Logos

Марко Јоксимовић

Историја - Историја 5

Novi Logos

Душко Лопандић, Ивана Петровић

Музичка култура

 • Музичка култура 5

Креативни центар

Владица Илић

Ликовна култура

 • Ликовна култура 5

БИГЗ

Миливој Мишко Павловић

ТИО - Уџбеник 5

Novi Logos

Жељко Васић, др Дијана Каруовић

Информатика и
рачунарство

Novi Logos

Владан Стевановић

Енглески језик

Wider World 1

Akronolo

B. Hastings, S. McKiniay, L. Edwards

Француски језик

Et toi 1

Klett

Ж. Лопез, Ж. Тјери ле Буњек, Г. Луис

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик

 • Граматика за 6. разред
 • ИЗВОР – Читанка за 6. разред
 • Радна свеска за 6. разред; (650-02-00119/2019-07 од 27.3.2019)

Klettt

Весна Ломпар

Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

Весна Ломпар, Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

Математика

 • Математика 6, уџбеник за 6 разред основне школе
 • Математика, збирка задатака за шести разред основне школе;(650-02-00120/2019-07 од 10.5.2019)

Klett

Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић

Биологија 6
(650-02-00085/2019-07 од 9.5.2019)

Klett

Горан Корићанац, Данијела Радивојевић, Марина Ђуришић, Драгана Јешић

Географија 6
(650-02-00116/2019-07 од 9.5.2019)

Novi Logos

Снежана Вујадиновић, Рајко Толић, Дејан Шабић

Историја – Историја 6
(650-02-00110/2019-07 од 20.5.2019)

Novi Logos

Душко Лопандић, Ивана Петровић

Физика 6

 • Физика 6, уџбеник за 6. разред;
 • Физика 6, збирка задатака са лабораторијским вежбама и решењима;
  (650-02-00063/2019-07 од 21.5.2019)

БИГЗ

Катарина Стевановић, Марија Крнета

Катарина Стевановић, Марија Крнета, Радмила Тошовић

Музичка култура 6
(650-02-00115/2019-07 од 9.5.2019)

Novi Logos

Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан

Ликовна култура 6
(650-02-00035/2019-07 од 11.4.2019)

БИГЗ

Миливоје Мишко Павловић

Техника и технологија - Уџбеник 6 (650-02-00094/2019-07 од 14.5.2019)

БИГЗ

Данило Шешељ, Петко Андрић, Жељко Папић

Информатика и рачунарство

 • уџбеник за 6. разред (650-02-00073/2019-07 од 21.5.2019)

Едука

Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић

Енглески језик – Wider World 2

 • енглески језик за 6. разред основе школе, шеста година учења (уџбеник, РС, ЦД)
 • Радна свеска
  (650-02-00437/2019-07 od 11.4.2019.)

Akronolo

Bob Hastings, Stuart McKinlay

Linda Edvadrs

Француски језик

 • Club@ dos 2, udžbenik za 6. razred i radna sveska
  (650-02-00121/2019-07 од 20.5.2019)

Klett

Aurélie Combriat, Philippe Liria, Olivier Jurczyk

 

СЕДМИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА
(уџбенички комплет)

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 7
за седми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица

 1. ЧИТАНКА ,, ПЛЕТИСАНКА” за седми разред основне школе;
 2. ГРАМАТИКА
  Српски језик и књижевност за седми разред основне школе
 3. Радна свеска уз уџбенички комплет Српски језик и књижевност за седми разред основне школе

КЛЕТТ

Зона Мркаљ
Зорица Несторовић

Весна Ломпар

Весна Ломпар
Зона Мркаљ
Зорица Несторовић

МАТЕМАТИКА
уџбенички комплет, ћирилица

 1. МАТЕМАТИКА - уџбеник за седми разред основне школе
 2. МАТЕМАТИКА- збирка задатака за седми разред основне школе

КЛЕТТ

Небојша Икодиновић
Слађана Димитријевић

Бранислав Поповић, Марија Станић Сања Милојевић, Ненад Вуловић

БИОЛОГИЈА 7
уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица

КЛЕТТ

Горан Корићанац
Ана Ђорђевић
Драгана Јешић

ГЕОГРАФИЈА 7
уџбеник
за седми разред основне школе; ћирилица

НОВИ ЛОГОС

Дејан Шабић
Снежана Вујадиновић

ИСТОРИЈА 7
уџбеник
са одобреним историјским изворима за седми разред основне школе; ћирилица

ДАТА СТАТУС

Мирослав Филиповић

ФИЗИКА
Уџбенички комплет, ћирилица

 1. ФИЗИКА 7
  Уџбеник за седми разред основне школе;
 2. ФИЗИКА 7
  Збирка задатака са лабораторијским вежбама и решењима за седми разред основне школе

БИГЗ школство

Катарина Стевановић
Марија Крнета
Јелена Радовановић

Катарина Стевановић
Марија Крнета
Радмила Тошовић

ХЕМИЈА
Уџбенички комплет, ћирилица

 1. ХЕМИЈА
  Уџбеник за седми разред основне школе;
 2. ХЕМИЈА
  Радна свеска са збирком задатака за седми разред основне школе

БИГЗ школство

Миомир Ранђеловић
Мирјана Марковић

МУЗИЧКА КУЛТУРА 7
уџбеник
за седми разред основне школе; ћирилица

НОВИ ЛОГОС

Александра Паладин
Драгана Михајловић Бокан

ЛИКОВНА КУЛТУРА 7
уџбеник
за седми разред основне школе; ћирилица

БИГЗ школство

Миливоје Мишка Павловић

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
за седми разред основне школе;
уџбенички комплет (уџбеник и конструкторски материјали); ћирилица

БИГЗ школство

Данило Шешељ
Петко Андрић

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
уџбеник
за седми разред основне школе; ћирилица

ЕДУКА

Катарина Алексић
Катарина Вељковић
Милош Бајчетић
Дарко Крсмановић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
уџбенички комплет
(уџбеник, аудио компакт диск и радна свескa)

Wider World 3
енглески језик за седми разред основне школе; седма година учења;

АКРОНОЛО

Аутори уџбеника:
Carolyn Barraclough, Suzanne Gaynor

Аутор радне свеске:
Sheila Dignen

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Le monde de Léa et Lucas 3,
француски језик за седми разред основне школе; трећа година учења

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Данијела Милошевић
Милена Милановић

 

ОСМИ РАЗРЕД

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОРИ

Српски језик – Читанка , Речи мудрости

 • Граматика и Радна свеска

Klettt

Зорица Несторовић, Златко Грушановић

Весна Ломпар

Математика - Уџбеник

 • Збирка задатака

Klett

Н. Икодиновић, С. Димитријевић

Б. Поповић, С. Милојевић, Н. Вулoвић

Биологија 8

Novi Logos

Г. Субаков

Географија 8

Novi Logos

С. Зрнић, Н. Бировљев

Историја – Историја 8

Novi Logos

П. Симић, И. Петровић

Физика 8

 • Уџбеник и Збирка задатака

Klett

Марина Радојевић

Хемија 8

 • Уџбеник и Радна свеска

БИГЗ

М. Ранђеловић, М. Марковић

Музичка култура 8

Novi Logos

А. Паладин, Д. Михајловић

Ликовна култура 8

БИГЗ

Јован Глигоријевић

ТИО - Уџбеник 8

Едука

Д. Голубовић, Н. Голубовић

Енглески језик – Discover English 5

 • Уџбеник
 • Радна свеска

Akronolo

Liz Kilbey,

Chaterine Bright

Француски језик

Et toi?

Klett

Ж. Лопез, Ж. Тјери ле Буњек