СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ - МЛАЂИ РАЗРЕДИ

Име и презиме учитеља

Слободне активности

Зоран Гаврић

Ликовна секција
Лепо писање

Радмила Жежељ

Ликовна секција
Лепо писање

Бојана Плавшић

Ликовна секција
Лепо писање

Милка Чичић

Ликовна секција
Лепо писање

Сандра Мирчић

Ликовна секција
Лепо писање

Татјана Филиповић

Ликовна секција
Лепо писање

Силвана Лазић

Ритмичка секција
Ликовна секција

Сандра Планић

Ритмичка секција
Ликовна секција

Мирјана Ковачевић

Математичка секција
Ликовна секција

Драгана Мирковић

Математичка секција
Ликовна секција

Јасмина Ђорђевић

Ритмичка секција
Ликовна секција

Марица Петковић

Ритмичка секција
Ликовна секција

Јован Мицић

Спортска секција
Математичка секција

Снежана Милановић-Лакић

Математичка секција
Рецитаторска секција

Гордана Симовић

Математичка секција
Рецитаторска секција

Споменка Марковић

Спортска секција
Ликовна секција

Невена Опалић

Математичка секција
Рецитаторска секција

Сузана Милаковић

Математичка секција
Рецитаторска секција

Маја Марковић

Драмска секција

Ивана Марковић

Новинарска секција

Љиљана Јованоски

Новинарска секција

Данијела Максимовић

Спортска секција

Мирјана Ђукаловић

Литерална секција

Ива Иванчевић Илић

Драмска секција

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ - СТАРИЈИ РАЗРЕДИ

 

Име и презиме наставника

Слободне активности

Светлана Лакичевић

Српски језик

Наташа Бајковић

Српски језик

Марија Димитријевић

Српски језик

Весна Данкулов

Српски језик

Слађана Тодоровић

Српски језик

Милица Живковић

Математичка секција

Оливера Крстић

Енглески језик

Ивана Јовановић

Енглески језик

Ивана Милисављевић

Енглески језик

Марија Панић

Енглески језик

Маја Веселиновић

Енглески језик

Весна Вујовић

Француски језик

Милосав Дабетић

Француски језик

Даринка Одабашић

Француски језик

Драгана Јанковић

Географска секција

Љиљана Лазаревић Милојевић

Физичка секција

Александра Обрадовић

Електроника

Славољуб Васић

Папирно моделарство
Саобраћај

Мирослав Радић

Папирно моделарство
Машинска техника

Милан Милојевић

Ракетно моделарство
Бродомоделарство

Данка Петровић

Папирно моделарство
Авиомоделарство

Лидија Јовчић

Папирно моделарство
Машинска техника

Радмила Јовићевић

Спортска секција

Сања Чуровић

Спортска секција

Сара Кочоски

Спортска секција

Марија Петровић

Спортска секција

Милица Ракић

Музичка секција - хор

Маријана Додовић

Верска секција

Данијела Бојковић

Културолошка секција

Марија Николић

Грађанско васпитање

Невенка Димитријевић

Грађанско васпитање