Да лепа књига и електронски медији стигну до сваког ученика и наставника бринe:

 

Јелена Вуковић
библиотекар
Татјана Шофранац
библиотекар

 

Школска библиотека и медијатека, место за стицање нових знања коришћењем књига и савремене образовне технологије

Пространа и светла, са полицама уредно поређаних књига, смештена у средишту школе, библиотека представља живо место културних догађања. Своје прве животне кораке библиотека је започела давних шездесетих година. Заслугу за њено настајање имала је професорка српског језика Србијанка Богосављевић и њене колегинице. Од тих давних шездесетих година, библиотека је мењала свој лик, свој простор, непрестално се богатећи књигама. О развијању љубави према књизи, стручној обради и сређивању књижног фонда, неговању лепе речи, информисању о новим насловима, већ пуне 32 године брине библиотекар Татјана Шофранац.

Данас, у новом, оплемењеном простору, фондом од 15.500 књига за ученике и 3.800 књига и стручне литературе за наставнике, читаоницом за 50 места, рачунарима, телевизором и осталим апаратима, библиотека је најпривлачнији кутак школе. У њој се одржавају књижевни сусрети, предавања, организују се тематске изложбе везане за разне јубиларне године појединих књижевника или датуме важне за школу.

Библиотека се често претвори у учионицу у којој ђаци уче како да се служе речницима, правописом, лексиконом, енциклопедијама. У библиотеци пулсира живот школе. До сада је било много, много књижевних вечери, а списак гостију-књижевника био би дуг. Сећамо се давних сусрета на којима су нам били гости: Бранко Ћопић, Десанка Максимовић, Мира Алечковић, Добрица Ерић, Љубивоје Ршумовић и многи други.

Најтраженија манифестација која се уз сарадњу професора српског језика, учитеља и деце одржава у библиотеци су «Мајска песничка сусретања» и «Такмичење рецитатора».

Стална је сарадња са колегама и библиотекарима, а Општински актив библиотекара вредно ради. Иако је пуно радног искуства за нама семинари нам помажу да се и даље едукујемо и усавршавамо.


Од када је школска библиотека постала и медијатека?

Од пре неколико година школска библиотека постала је место у којем се до нових знања и информација долазило не само коришћењем књига, већ су на услузи корисницима и многобројни електронски медији. Овај простор величине 135 m2, претворен је и у медијатеку.

Доласком новог директора Милана Бајића велика пажња посвећена је опремању медијатеке. Набављени су видео бим, 3 рачунара, велико пројекционо платно, уведен интернет, инсталирана веб - камера, pезач, DVD пројектор, ласерски штампач, скенер, телевизор, видео рикордер, дијапројектор, касетофон, микс пулт, CD плејер.

Створени су услови за квалитетније припремање часова, али и њихову реализацију у медијатеци уз коришћење више електронских медија истовремено.

Књига и даље остаје основни извор информација,али се до нових знања и информација долази коришћењем интернета. Семинарски радови које пишу ученици из биологије, историје, природе и друштва, географије, српског језика... обогаћени су садржајима пронађеним на интернету.

У прошлој школској години у оквиру Школског развојног плана и пројекта ,,Интересантније, лакше, лепше``, група наставника је прошла обуку за рад на рачунарима. Циљ овог семинара је био да се стечена основна знања из области информатике користе како у припреми тако и реализацији часова. Оспособљени су ученици да сами израђују пауер поинт презентације, које су приказиване на часовима редовне и додатне наставе, а на крају школске године приказане су родитељима.

Настао је велики број лепих истраживачких радова урађен пауер поинт презентацијом из географије, српског језика, математике, информатике, физике, хемије, природе и друштва...

Током првог полугодишта ове школске године у медијатеци је реализовано 328 часова редовне и додатне наставе, одељенских заједница уз коришћење савремене образовне технологије. Ученицима је пружена могућност да одгледају игране филмове са едукативним карактером, да прикажу своје истраживачке радове и пауер поинт презентације, увежбавају градиво математике, енглеског језика, историје... коришћењем образовних CD-ова.

Коликим некњижним фондом располаже медијатека?

Школска медијатека располаже са преко 800 слајдова, касета, CD-а, зидних слика, словарица, географских карата, филмова... Ова збирка се сваког дана допуњава новим садржајима.

Наставницима на располагању стоје и припреме и видео записи са угледних часова. Коришћењем постојећег каталога о наставним средствима која се налазе у медијатеци, наставници се могу информисати којим наставним средствима за одређени предмет располаже медијатека.

Постојећа наставна средства не користе само наставници. Она су постала интересантна и за ученике. Они их користе у слободно време. Више се из библиотеке не позајмљују само књиге већ се изнајмљују и видео касете ,DVD-ови, CD-ови.

Како мислите да унапредите медијатеку?

У намери да пратимо савремене образовне токове планирамо да у наредном периоду школа набави лап топ, образовне компакт дискове за српски језик, биологију..., набави дигиталну камеру, два рачунара и полице за одлагање компакт дискова и прикључак на кабловску телевизију.

Марија Црнић и Љиљана Јанковић