Драгица Максимовић
координатор финансијских
и рачуноводствених послова

ради у школи од 1981. године

Јасна Минић
финансијско-административни
сарадник

ради у школи од 2011. године