Драгана Бијелић
Секретар школе

Ангелина Марковић
Референт за правне, кадровске
и административне послове

 

РАДНО ВРЕМЕ ОД 8:00 ДО 15:00

Контакт телефон: +381 (0)11 3554 845