Josif Pančić

Споменка Марковић

професор разредне наставе

 

Учешће у пројектима Министарсква просвете и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања:

 • Национално тестирање трећег разреда (2003 – 2005), аутор задатака и прегледач
 • Национално тестирање четвртог разреда из Српског језика (2006 - 2008), аутор задатака и прегледач
 • Израда стандарда за први цилус образовања из Српског језика (2009 - 2011) аутор задатака, стандарда и прегледач
 • Израда стандарда за Српски језик за крај првог циклуса ФОО (2012-2013) аутор задатака, стамдарда и прегледач
 • Прегледач у међународном ТИМСС тестирању ученика 4. разреда (пилот и главно тестирање) 2011.
 • Прегледач у међународном ТИМСС тестирању ученика 4. разреда (главно тестирање) 2015.
 • Завршни тест за крај основног образовања (мала матура) – тим за Српски језик 2015. аутор задатака

 

Водитељ семинара Министарсква просвете:

 • Обука за примену Стручног упутства за спровођење завршног испита у основним школама, јун 2015.
 • Развионица – фебруар 2015.
 • Оцењивање ученика, октобар – новембар 2012.
 • Школско оцењивање у основној и средњој школи 1 , 2015.
 • Инклузија - национлна обука (2010)
 • Инклузија - подршка за школе у ДИЛСу (2010 - 2011)
 • Мотивација и психолошки принципи учења (2011-12)
 • Описно оцењивање (2006)
 • Подршка наставницима за примену описа нивоа постигнућа - (2006 - 07)
 • Реформа образовања (2003 - 2005)
 • Вођење трибина о Стандардима за крај провг циклуса образовања, у организацији СУРСа (Зимски сусрети учитеља и по захтеву других учитељских друштава у Србији)
 • Вођење трибина и радионица о резултатима ТИМСС тестирања, у организацији СУРСа (Зимски сусрети учитеља и по захтеву других учитељских друштава у Србији)
 • Вођење трибина и радионица Читање и разумевање прочитаног, у организацији СУРСа (Зимски сусрети учитеља и по захтеву других учитељских друштава у Србији)
 • Вођење трибине и радионице о Дислексији и дисграфији, у организацији СУРСа (Зимски сусрети учитеља и по захтеву других учитељских друштава у Србији)
 • Први симпозијум Друштва учитеља Београда – презентовање примера добре праксе (Вредновање квалитета рада у области Настава и учење)

 

Објављени радови:

 • Језичке школице 3, збирка задатака из Српског језика, коаутор, јун 2007.
 • Језичке школице 4, збирка задатака из Српског језика, коаутор, јун 2007.
 • Збирка модела задатака по нивоима постигнућа за трећи разред, Српски језик и математика, аутор задатака из српског језика, 2005.

Министарство просвете и спорта Републике Србије
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
Пројекат: Развој школства у Републици Србији
Пројектна компонента: Развој стандарда и вредновање

 • Приручник за наставнике, Српски језик и Математика 2007, аутор задатака из српског језика

Министарство просвете
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

 • Дислексија у нашој пракси – рад публикован у електронском Зборнику акредитованог републичког скупа учитеља
 • Рецензија уџбеничког комплета за 4. разред за Српски језик – Креативни центар