Vest2

Поштовани родитељи,

Ученици парних разреда (други, четврти, шести и осми разред) од 01. септембра наставу похађају у преподневној смени, са почетком у 8 часова.

Ученици трећег, петог и седмог разреда наставу похађају у поподневној смени, са почетком у 14 часова.

Смене се, као и до сада, мењају на недељном нивоу. Часови трају 45 минута.

 

Ученици првог разреда прве недеље наставу похађају у поподневној смени. Све неопходне информације - списак ученика по одељењима, начин пријема првака и термини родитељских састанака - биће објављене на сајту школе у петак, после 14 часова.

 

Милан Бајић
директор школе