Josif Pančić

Упутство за поступак приговора на прелиминарне резултате

Поштовани родитељи,

По календару уписних активности, уторак 23.јун 2020.године је дан када родитељ има право да уложи приговор на резултате испита.

Приговоре предајете у уторак 23.06.2020.год у нашој школи од 8 до 15 сати на, за то предвиђеном, обрасцу (образац бр.11). Важно је напоменути да родитељ има увид у резултате тестова електронским путем. Тестови се ове године не налазе у школи већ Ви имате увид у скениране прегледане тестове. Објављени резултати ће се налазити на сајту  http://zios.mpn.gov.rs/. Да бисте видели резултате ученику и родитељу су потребни корисничко име и лозинка који се налазе на идентификационом обрасцу-примерак за ученика (ученик је понео кући три таква обрасца).

Увидом у тестове и поређењем са Упутством за оцењивање тестова сами ћете видети да ли је било грешака у прегледању или бодовању теста. Уколико сматрате да је пропуста било, долазите у школу и подносите приговор на обрасцу бр.11.

Првостепена комисија одговара на приговоре у току дана и на мејл школе шаље одговоре за све родитеље који су поднели приговор. Одговоре ћемо, по датој сатници Министарства добити од 15.30 до 17 сати тога дана.

Родитељ има право да се жали и другостепеној комисији али само уколико је поднео приговор првостепеној и био одбијен.

Упутства за оцењивање тестова шаљемо Вам као прилог.

Са поштовањем, психолог школе Милена Вукашиновић

 

Прилози:

Упутство за оцењивање - српски језик

Упутство за оцењивање - математика

Упутство за оцењивање - комбиновани тест